SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/008 | 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Intézmény logo

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Hírek

2024. jan. 12.


Iskolavezetés

 • felvételi
 • írásbeli
 • betekintés

TUDNIVALÓK A KÖZPONTI FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉHEZ

FRISS: 2024. január 23-án 8 órától regisztrálhatók a január 26-ai megtekintésre az időpontok. 6-6 ember tud bejelentkezni egy-egy 15 perces idősávba, ha betelt, az az időpont már nem foglalható.

TUDNIVALÓK A KÖZPONTI FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Kedves Vizsgázók!

 • 2024. január 23-án 8 órától regisztrálhatók a január 26-ai megtekintésre az időpontok. 6-6 ember tud bejelentkezni egy-egy 15 perces idősávba, ha betelt, az az időpont már nem foglalható. Minden tudnivaló olvasható a segédletben. Kérjük, mindenki a választott időpontra érkezzen, ne lépje túl a 15 perces időkeretet, és készítsen fényképet a dolgozatról az esetleges kérdések kapcsán. Észrevétel a megtekintést követő munkanap (2024. 01. 29.) 16 óráig tehető.

REGISZTRÁCIÓ A FELVÉTELI DOLGOZATOK BETEKINTÉSÉHEZ

 • „A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. (…) A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.”

Kedves Vizsgázók és Szülők!

 1. A vizsga időpontja 2024. január 20. (szombat). Érkezés 9:10-re, általános tájékoztató az aulában 9:15-kor, a vizsga kezdete 10 óra.
 2. Személyazonosításra alkalmas okmányt minden vizsgázótól kérünk.
 3. A vizsgajelentkezések az oktatási azonosítók alapján ellenőrizhetők a honlapon 2024. január 15-től.

A VIZSGAJELENTKEZÉSEK ITT ELLENŐRIZHETŐEK!

 1. Minden vizsgázó gondoskodik a saját eszközökről (tollak kék vagy fekete színű tintával, rajzeszközök - vonalzó, körző, szögmérő -, ceruza). Segédeszközt (pl. zsebszámológépet, helyesírási szabályzatot) használni csak a szakértői vélemények alapján meghozott határozatok birtokában lehet.
 2. Az iskola épületében csak a vizsgázók és a felügyelő tanárok tartózkodhatnak.
 3. Az írásbeli vizsga feladatainak megoldására magyar nyelvből és matematikából is 45-45 perc áll rendelkezésre. (Kivétel a határozatokban megengedett időkeret).
 4. A vizsgadolgozatok megtekintésére 2024. január 26-án (pénteken) 8-16 óra között lesz lehetőség. Egy vizsgázóval egy kísérő érkezhet. A megtekintés menetéről külön tájékoztató lesz a honlapon és az iskola közösségi felületén.
 5. A központi felvételi vizsga Értékelő lapját a megtekintés napján kapják kézhez a vizsgázók.
 6. A központi felvételi vizsga általános tudnivalói az Oktatási Hivatal oldalán olvashatók.

Iskolavezetés

Százhalombatta, 2024. január 12.

Image by jannoon028 on Freepik

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS

2023/2024-ES TANÉVRE JELENTKEZŐKNEK Fontos dátumok, egészségügyi alkalmassági feltételek

2023. febr. 21.


Iskolavezetés

Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025

Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025

Elkészült a nyolcadikasok 2024/2025-ös tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéke.

2024. márc. 21.


Igazgatóság

Érettségi információk 2024. május-június

Érettségi információk 2024. május-június

Információk a 2023-2024 tanév május-júniusi érettségi időszakáról iskolánkkal tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők számára

2024. jan. 29.


Iskolavezetés


Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Telefon: + 36 23 354 444

E-mail: sziszki@sziszki.hu

OM azonosító: 203036/008


2024Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium