SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036/008 | 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

Intézmény logo

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

 

 

2022-2023 TANÉV HELYI RENDJE

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

Ssz.

Esemény/téma  

Időpont  

1.

  

Családi nap 

2022. szeptember 17.

(2022.10.15. helyett) 

2.

Diákparlament, DÖK-nap  

2022. szeptember 19.  

3.

Téli szünet

2022. december 19.

4.

Téli szünet

2022. december 20.

5.

Téli szünet

2022. december 17.

(2022.12.21. helyett)

6.

Pályaorientációs projektnap, Educatio kiállítás  

2022. január 23.

7.

Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 

2023. május 08.  

8.

Egészség- és sportnap  

2023. június 15.  

 A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2022. szeptember 1.      Utolsó nap: 2023. június 16. 

A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1-től 2023. január 20-ig tart.

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét

2023. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő kiosztásával.    

Iskolai tanítási szünetek  

Téli szünet: december 22. – 2023. január 06.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 09. 

Tavaszi szünet: 2023. április 06.– 2023. április 11. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 04. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre

és pihenőnapra eső időszakában 

2022. november 1.    mindenszentek napja  

2022. december 26.  Karácsony 

2023. május 1.           munka ünnepe 

2023. május 29.         pünkösd hétfő 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban  

2022. szeptember 17. (2022. október 31. helyett
                                    – központilag meghatározott munkanap 2022. október 15.) 

2022. december 17. (2022. december 21. helyett)

Ünnepek  

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontjai

Ssz.

 Ünnep  

Megemlékezés helyszíne

Időpont  

1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)  

Iskolai aula  

2022.  október 6.  

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  

Barátság  Kulturális Központ  

2022. október 21.  

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)  

Iskolai aula  

2023. február 24.  

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)  

Iskolai aula  

2023.  március 14.  

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)  

Iskolai aula  

2023. április 14.  

6.

A nemzeti összetartozás napja (június 4.)  

Iskolai aula  

2023. június 2.  

 Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított

egyéb ünnepnapok 

Ssz.

Esemény/téma  

Időpont  

1. 

Széchenyi Napok  

2022. szeptember 17-20.  

2.  

Jótékonysági projektnap  

2022.  december 14-15.  

3.  

SZISZKI Jótékonysági bál  

2023. március 25.  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

Ssz. 

Esemény/téma  

Időpont  

1.  

Tanévnyitó ünnepély  

2022.  szeptember 1.  

2.  

DÖK-nap  

2022. szeptember 19.  

3.  

Szalagavató  

2022.  november 25.  

4.  

Iskolai karácsony  

2022. december 17.  

5.  

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról  

2023. január 20.  

6.  

Ballagás  

2023. május 5.  

7.  

Tanévzáró ünnepély    

2023. június 16.  

Az előre tervezhető oktatói testületi értekezletek időpontja 

Időpont  

Esemény/téma  

2022.  augusztus 22.   

Alakuló értekezlet  

2022.  szeptember 1.   

Tanévnyitó értekezlet   

2023. január 30.   

Félévzáró értekezlet  

2023. június 30.   

Tanévzáró értekezlet  

  

  

Minden hónap 1. hétfője a  tervezett értekezleti nap, amit az aktuális feladatok függvényében szervezünk meg.  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai   

Időpont  

Esemény/téma   

Felelős  

2022. szeptember 12.  

Tanévnyitó szülői értekezletek  

osztályfőnökök  

2023. február 6.   

Félévi szülői értekezletek  

osztályfőnökök  

  

  

  

2022. december 12.   

Fogadóóra  

 osztályfőnökök,  nevelőtestület 

2023. április 24.  

Fogadóóra  

osztályfőnökök,  nevelőtestület  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja    

Időpont  

Esemény/téma  

2022. október 6.  

Partnerprogram az általános iskolás 7-8. osztályfőnököknek  

2022. október 14-19. 

Informatika, gépészet:

Ágazati beiskolázási program 8. osztályosoknak

2022. október 13. 

Nyílt nap 1.   

2022. október 20. 

Nyílt nap 2.   

  

 

A 2022/23 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Érdi Szakképzési Centrum
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
 • Százhalombatta
 • Oktatási Hivatal
 • MOL
 • ECL Vizsgarendszer
 • Cisco Hálózati Akadémia
 • HTTP Alapítvány
 • Iskolánk regisztrált tehetségpont
 • Ökoiskola 2020
 • ECDL (European Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói Jogosítvány)
 • OpenEDG Learning & Testing Platform Team
SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

   2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.

  • Telefon: + 36 23 354 444

   E-mail: sziszki@sziszki.hu

   OM azonosító: 203036/008


  2023Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium